Full gas gäller för Björn Karlsson
Gassäkerhet, riskanalys och rördesign är vardag på BK Processteknik. Björn Karlsson gasar på för fullt i tillvaron. Sedan slutet av 70-talet driver han det här teknikföretaget som specialiserat sig på mekaniska konstruktioner, rör- och gassystem. Gassäkerheten har blivit allt viktigare att analysera i och med EU:s nya direktiv. Största uppdragsivaren är AGA.
För Björn Karlssons del handlar det om att analysera befintliga gassystem och ge förslag på lämpliga förändringar.
– Det råder extremt höga krav på täthet vid användning av gas. Vid läckor uppstår nämligen molekyler som smutsar ner gasen, berättar han.

Riskanalyser och rördesign är en annan viktig del i arbetet. Då skapar Björn Karlsson ett flödesschema för att kunna bestämma ett beräkningstryck. Att beräkna risker vid brännbara gaser är ett särskilt område eftersom företaget nämligen är skyldigt att upprätta ett så kallat explosionsskyddsdokument. Det kan vara mycket värdefullt att ha i händelse av en olycka.
– Förr kom någon utifrån och tog prover och kontrollerade säkerheten men idag ligger ansvaret mer på företagen själva. Ett digert men nödvändigt ansvar som kan vara mödan värt, menar Björn Karlsson.

BK Process Teknik

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 08-4705030
Fax: 08-4705678

Adress:
BK Process Teknik
Råsundavägen 173
16936 SOLNA

| 13 SENASTE FÖRETAGEN